دختران بدون مرز

 
آسایشگاه معلولین
نویسنده : ندا امیری - ساعت ۱٠:٠۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٩
 

آسایشگاه معلولین سبزوار:دختری که مر ا نمی شناخت و دستم را محکم گرفته بود.خیلی محکم...و گاهی بدون بهانه خودش را به آغوشم..و من مبهوت...شاید این تنها دلخوشیش می بود!

هدی دختری ١۴ ساله با ابروهایی که پیر شده بود..و آن پیرزنی که هنوز معصومیت آدم بودن در چشم هایش موج می زد و اسیر یک تخت شده بود..

جمله ای روی مجله:"ما اهل هیچ سرزمینی نیستیم"