مرحله دوم انتخابات

یادم رفته بود بنویسم چهارده اردیبهشت که آموزش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بودم یه آفاهه اومد....خانمه اونجا گفت دکتر امینی اومده...

آقا الطفات موقع انتخاباتیش گر گرفته بود و اومد سلام کرد به بچه های دبیر خانه و من جمله من که کارم اونجا افتاده بود و گفت سال نو  مبارک و از کیف مبارکش خودکار هایی در آورد و به ما داد که روش نوشته بود دکتر امینی نماینده مردم شریف کرمانشاه!!!من هم مونده بودم چی بگم واقعا"!تشکر از الطاف گذشته و خدمات بزرگی که ارائه داده بود؟!مثلن فروختن تایم سخن رانیشون که پول خودکارای اون روز در بیاد!!!یا پول...

داشتم نگاش می کردم دوستش اومد از توی کیفش یه خودکار به من داد و گفت هدیه ی دکتر امینی...

خوبه دیگه!!چه قدر مردم شریفی هستیم ما که تو بهمون خودکار هدیه میدی!ما هم نمایندت می کنیم پول خودکارات درآد!!!

وقتی که رفت اون خانمه با اکراه گفت:تازه فهمیدم امینی کی بود!

یاد یه جمله افتادم اگه کسی یه بار ما رو گول بزنه خودشه شرمنده کرده!ولی اگه دو بار گولمون بزنه ما رو هم شرمنده کرده!

امیدوارم مرحله دوم انتخابات سومین بارش نباشه این دکتر که ما رو خیلی خیلی شرمنده ی خودش می کنه.

/ 1 نظر / 17 بازدید
Dost

Damet garm !kheili ba hal gofti