دوست های گربه صفت

اخ کن بیرون دوستی هایی رو که دارن دل و روده ی آدم بودنتو به هم می پیچن!!

آدامس بودنم لیاقت می خواد!

/ 2 نظر / 26 بازدید
مجید

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]http://dastanerooz.persianblog.ir/

تناسب

قرص باید خورد... آب زیادی هم روش... شراب هم شاید... بعدش بالا بیاری روی این زندگی نکبت خلسه دلپذیریه!! نبودن.... بالا آوردن... خالی شدن از هر چی که اسمشو گذاشتن زندگی..... باید به اندازه همه بدبختیا قرص خورد... باید روی همه عشق ها بالا آورد... باید خالی کنی خودتو از همه این کثافتا!! همه چیزایی که داره خفت می کنه... از همه بی عاطفگی ها... از همه ترحم ها... از همه دروغ ها.... از همه وانمودها... باید از این تهوع لذت برد!!!