عشق

تا سه سال دیگر یادم خواهدماند،آقای عشق.

که چقدر وسیع و کمیاب شدی...چقدر پرآوازه و کوچک شدی...این روزها حیف است برای تو زندگی کردن..

/ 1 نظر / 15 بازدید
....

هیچ وقت مغرور نشو برگها وقتی میریزند که فکر میکنند طلا شده اند .