آغوش

آقای...

وقتی می گویم آغوش یا بوسه!زیبا بدش می آید!ظاهرش را طوری نشان می دهد که انگار بدش می آید.انگار من نباید از این حرفها بزنم.انگار این حرفها در راهرو های دانشکده دندون پزشکی اختلال ایجاد می کنه!

انگار باید خودمان را پنهان کنیم!انگار بوسه اصلا" وجود ندارد.انگار من هم به جای اسم ندا باید بزنم حوا! که کسی موقع دیدنم تعجب نکند!

انگار باید دروغ بود...

"همیشه عاشق بودم

بچه که بودم عاشق مرد اسباب بازی فروش

بزرگ  که شدم عاشق کسی که آغوش دارد

پیر که شوم عاشق کسی که عصا دارد

اما آغوش آن مرد اسباب بازی فروش عصا در دست کجاست؟"

/ 22 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بهزاد

کدوم آقای جدی؟؟؟؟هان؟؟[نگران][نگران]

کلبه ی حوا

[تایید][تایید][تایید]

زهرا

[رویا][رویا][رویا] من هم می خوام

؟؟؟؟

[گریه][گریه]کدوم آغوش... واسه کیییییییییییییییی!!

sanaz

[ماچ][ماچ][بغل][بغل][بغل][بغل]

haoman

[ابرو][ابرو][ابرو] چرا؟

....

خیلی هم خوبه....

....

چشم نداری نبین!! کوته فکری... پس نخواه که بفهمی زیبا خانم!! اون یعنی معنی زندگی! اصلا دوست ندارم تو رو بوس کنم!!

تماشاگر

جالب بود. در جواب بعضی از نظرها هم باید بگم یه بار جدی بودن هم بد نیست [چشمک]

زیبا

جواب.... : اسم که نداری؟!!!![نیشخند] کوته فکر خودتی!!!!!!!!!!!!!اگه اقیانوس زندگی تو اینقدر کم عمقه که نهایت زندگیت یعنی اون!!!!!!!!!!!!!من فقط می تونم بگم متاسفم!در ضمن میشه دوست داشت و نداشت!!می تونی نفهمی!!!![چشمک]