تلاطم

خدایا متلاطمم می کنند..خیال ها ...خیال ها ....خیال ها

گردباد ها آرامند..

و من خیال می کنم که تو جواب گردباد ها را می دهی!

پ ن:می سپارمش به تو..

/ 0 نظر / 17 بازدید