امروز عروسی شکیبا بود.... رفتم. ... دقیقه نود ارایشگاه جور شد... خب... آهنگ تو بهترینی....یک بغض آدم توی صدام هست... توی نگاه هست... 

/ 0 نظر / 23 بازدید