توی من!

فکر می کنم هر آدمی باید "تویی" داشته باشد!آدم هایی که "تو" ندارند یا هنوز..نمی توانم ذهنیاتشان را درک کنم!

گاهی وقت ها "تو" ی من گم  می شود ! و من شک می کنم که این "تو" همان تویی باشد که ..گاهی وقت ها فکر می کنی "توی"  تو،تو را تنها گذاشته است!یا یک هراس زنانگی که شاید یک روز کسی او را از تو بگیرد!

و باز هم فکر می کنم توی من اگر "تو"ی من بود هیچ وقت نمی رفت!و هیچ کس نمی توانست او را از من بگیرد!و باز هم فکر می کنم در این دنیا همه ی "تو" ها می روند ..دیر  یا زود می روند..باید دنبال یک "تو"ی بهتر بود.."تو"یی که وقتی همه ی تو ها تنهایت گذاشتند کنارت بماند..باز هم به تو می رسم..

خدای جاویدان!

 

/ 8 نظر / 5 بازدید
http://alfmehr.persianblog.ir/

من در عشق واقعی به من و تو اعتقاد ندارم بلکه به ما بیشتر اتقاد دارم در عشق ن و تو در هم یکی می شود و انچه باقی می ماند ما هاست

تو مرا هرگز نخواهی شناخت ...!!؟؟

آری خدا همان توی است که یک عمر ما به دنبالش میگردیم و بعد از زمین خوردن ها و شکست ها می شناسیمش این بدی ما آدم هاست چیزهای را که داریم هرگز نمی بینیم چه بد [گل]

جواد

سلام دوست عزیز آپم و منتظر حضورت[گل]

مصطفی

این تنها تویی هستش که تنهاست ولی کسی رو تنها نمیذاره

مصطفی

دعوتین به تماشا اگه سربزنین خوشحال میشم

mostafa tavakoli

ندای درون همیشه بیدار است باید صدایش کرد باید درکش کرد باید صداقت را با او تقسیم کرد تا او به یاری تو بیاید و آن زمان است که تو نیمه ی گمشده ی خود را و عشق واقعی خود را می یابی[لبخند]

جواد

سلام ندا خانومی گل خسته نباشی زودی بیا که آپم