قول داده بود ستاره ها را برایم بچیند

قول داده بپد یک تاری موی مرا با هزار تا عشق جدید و قدیم عوض نکند

قول داده بودم هیچ وقت تنهایش نگذارم و تا اهر عمر با هم بمیریم

قول داده بود تا اخر عمر حرف های قشنگ بزند برای من

ممممم....حالا نیست اما حرف هایش هست...رد صدایش...خواب هایش...

خودم را گول می زنم....او مرده است ....مرده...و من خاطراتش را پک می زنم ....

/ 0 نظر / 24 بازدید