فریاد............ یک حرف هایی هست ک.... 

فریاد! آدم بعد از یک سال فکر کردن و فکر کردن و فکر کردن به قرص خوردن برسد!فریاد! آدم بعد از یکسال زجر کشیدن بره پیش روانپزشک!

فریاد... من؟ روانپزشک... خیلی تلخه خیلی

/ 0 نظر / 45 بازدید