بگذار بگویند وحشی

نمیدانی این روزها چه زجری میشکم، سرشار از اندوهم..

اطرافیانم مرا با مرغ خانگی!! اشتباه گرفته اند، دوستان نزدیکم، کبوتر وحشی ام میخوانند، اما همه در اشتباهند من نه مرغ خانگی ام و نه کبوتر، روحم بازی وحشی است که از قفس و دیوار و سقف و جمعیت هراس دارد و به آبادی و آدمیزاد وحتی نوازش و آشنایی بیگانه است

اما من همچنان در کمین فرار، خاموش نشسته ام، با کسی نمی جوشم، سپاسگذار نیستم، حق شناس نیستم، مهربانی ها و فداکاریها را با سردی و بی تفاوتی جواب می دهم، حتی اخم هم دارم، انگار آزارم میدهند..
این دیگر چه جانوری است؟؟؟ وحشی، وحشی، وحشی!!

تو بگو چه کنم؟؟ اهلی نمیشوم! مرا خانگی نساخته اند، نمیتوانم خانگی شوم و با آنها که همجنس من نیستند خو بگیرم

خود را در خویش گم کردن و نیافتن رنجی است که در تصور نمی گنجد و من آنرا در دلم احساس کرده ام.

 

                                                                                                    دکتر شریعتی

/ 6 نظر / 5 بازدید
...

دیوونه امروز چت بود؟ چرا اینقدر عصبانی بودی؟!

...

هیچ کس نباید لذت خود بودنشو به خاطر دیگران عوض کنه! خودت باش! شاد و شیطون و حشی.

فریاد

می دونم چه حالی داری! بی خیال به زندگی شک نکن! این نیز می گذرد.[گاوچران]

شب سپید

انگار این زندان را من ساخته ام . احساس بدی دارم . انگار برای همه بدیها و نامرادیها من باید شرمنده باشم . برایت آزادی بی قید و شرط و پروازی امن آرزو میکنم ...

x

vahshi!!!!!!!!!!!!!!!

داوود

ما نه مرغان هوا نه خانگی دانه ما دانه بی دانگی هر کبوتر می پرد سو جانبی جانب ما جانب بی جانبی