ابن ها رو.این۹ا می نویسم که یادم نره! سپیده کفت برا اون زن گوشی جداگانه خریده بود... گفته بود حسینی ب من لطفی کرده که هیچ حوزه نمی تونم جبرانش کنم!نمی تونم اسم شو بذارم آدم کسی که با آبروی بقیه بازی می کنه تا خودش تبریه بشه.... خدا بوده.. خدا هست....خدایا خودت قضاوت کن 

/ 0 نظر / 23 بازدید