چند دقیقه پیش

نفهمید..خیلی چیزها رو نفهمید و رفت!

باورم نمی شه!!

جاش همیشه خالیه...جای چیزهای خوب همیشه خالیه..

گفت:مواظب خودت باش...ش...!فقط همین!

 با یه بغضی که همش داشت قایمش می کرد..

/ 10 نظر / 19 بازدید
صدای پای آب

صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر آن است که نداني بايد صبر کني يا فراموش!!!![گل]

عاشق

در یک آشنایی دوستانه ما با هم دست دادیم !! تو فقط دست دادی.. و من.. همه چیز از دست دادم

عاشق

موقعي که داري واسه بدست آوردن کسي ميدوي آروم بدو چون شايد يکي هم داره واسه بدست آوردن تو ميدوه

عاشق

صوير چشمان تو را در رويا ها كشيدم، باغ گلي از جنس مريم ها كشيدم، تو گم شدي در جاده هاي ساكت و دور، من هم به دنبال نفس هايت دويدم

عاشق

مثل شقايق زندگى كن:كوتاه اما زيبا،مثل پرستو كوچ كن:فصلى اما هدفمند،مثل پروانه بمير:دردناك اما...عاشق

عاشق

گرچه سكوت بلندترين فرياد عالم است ولي گوشم ديگر طاقت فريادهاي تو را ندارد عزیز دلم كمي با من حرف بزن

عاشق

در اخرين لحظه ديدار به چشمانت نگاه كردم و گفتم بدان آسمان قلبم با تو يا بي تو بهاريست

عاشق

یه نفر داشت گريه می کرد. باباش پرسيد چی شده؟ گفت: عاشق شدم! باباش گفت حالا عاشق کی هستی؟ گفت: هر کسی که شما صلاح بدوني

عاشق

اینها رو گفتم حالا که رفته بخندی!!![لبخند]

نیما

وانگاه که رفت دور ازچشمانم بغضش ترکید نسیم خبر آورد