آدم ها یک چایی گبر می افتند... این را قدیمی تر ها می گویند... آنها که گیر کرده اند...آنها ک گیر انداخته اند... من کاری با شرع و قوانین ش ندارم اما حتی دنیا را الکی هم حساب کنیم هیچ گریه ای از بین نمی رود... هیچ دل شکستنی از بین نمی رود... هیچ گمراه کردنی از بین نمی رود...

اشک می ریزم...بی قرارم... و..... و..... و.....

خدا از راه می رسد.

/ 0 نظر / 25 بازدید