خدایا دلت نمی گیرد؟

خدایا دلت نمی گیرد وقتی از همه ی عالم بزرگ تری

و چیزی نزدیک به همه ی عالم غرق در پرستش بت های خیالی شان هستند؟

دلت نمی گیرد وقتی کسی تو را نمی داند و حتی با تو مجادله می کنند که خدا تویی؟

دلت نمی گیرد...

وقتی که چشم هایمان دیدن تو را تاب نیاورد،حسرت نپرستیندت را از ما دریغ نکن.

 

/ 3 نظر / 15 بازدید
ساناز

سلام قلم خوب و زیبایی داری خوشحال می شم بهم سر بزنی و نظرت رو بذاری

ساناز

سلام قلم خوب و زیبایی داری خوشحال می شم بهم سر بزنی و نظرت رو بذاری

میم نون

دلش نمی گیرد وقتی همه ته قلبمان باور داریم به حکم بودنش[لبخند]