خواستکاری

فریاد حالم بده بد بد بد.... 

یکی از راه رسیده...فریاد تمام چیزهایی ک ی دختر باید داشته باشه رو دارم... هر چی می پرسه...اجتماعی بودن... خودتو نگرفتن... آشپزی... خوشگلی....اما...ی بغض دارم.... خدا می دونه چیه اون بغض...فریاد ب چشم بعضی ها من بابام معتاد بود... زشت بودم...خونه مون پایین شهر با ود... در حد شون نبودم..

نه عقل داشتم نه خوشگلی.... فریاد دیوونه میشم

/ 0 نظر / 26 بازدید