قابی روی زخم کهنه ی دیوار

گذاشتم بیاید تو!

نه اینکه جای تو را بگیرد ها!

گذاشتم بیاید تو!

و نشاندمش سر همان جای خالی قاب وجودت!

که گرد نبودنت دورش را سیاه کرده بود!

نشاندمش جای تو

تا آنقدر این جای خالی، چشمانم را پر نکند از تنهایی دیوار خیالم!

/ 6 نظر / 5 بازدید
لیلا و لیلا و لیلا و...

beautiful!!!

علی

دمت گرم....................................................................................................

ندا

البته تو دروغ گفته بودی!هیچ کس نمی تواند جای چیزهای دیگر را بگیرد! حتی اگر بهتر باشد!