عشق های امروزی

آدم هایی که می گویند عاشقت هستند..

 تا بودنت، مزد عشقشان باشد!

 مزدشان را که ندهی ...ساده می روند!

/ 3 نظر / 16 بازدید

عاقبت خط جاده پايان يافت من رسيدم ز ره غبارآلود نگهم پيشتر زمن مي تاخت بر لبانم سلام گرمي بود شهر جوشان درون کورهء ظهر کوچه مي سوخت در تب خورشيد پاي من روي سنگفرش خموش پيش مي رفت و سخت مي لرزيد.....[گل][گل]...................(فروغ فرخ زاد ).....بسیار زیبا وجذاب بود ....(پاییزفصل زیبا )[گل][گل][گل]paez2012.persianblog.ir [گل][گل]

Dost

Nedaye azizam foq olade bud!

دوستی دیگر

اصلنم قشنگ نبود!!!