کمی آشفته

می گفت مشکل اینه که وسعت روحی نداریم خواهرم!!

پدرم امروز گفت: ظهور نزدیک است.

آن بچه سر راه به خاطر تو گلاب ریخت توی دست هایم.

یاهو هم روی منو اش...می داند که فردا ولنتاین است!

/ 3 نظر / 5 بازدید
ع

ولنتاین مبارکککککک[من نبودم]

فضول

یه سوال دارم؟ فکر نمی کنی رفتارات خیلی مشکوکن؟؟

منتظر

نشونه هاش هست خودش نیس خودشم هست نزدمانیس نزد ماهس مانمی فهمیم بیا.................................. [تایید][اضطراب][نگران][چشمک]